UKRATKO O ASOCIJACIJI LIFELONG

OSNOVNI CILJEVI

Osnovnim cilj LifeLong da radikalno unaprijedi metode za profesionalno usavršavanje u 21. vijeku

Današnji edukativni sistemi i institucije se trebaju iz korijena transformisati da bi odgovarale na realne tržišne zahtjeve u modernom, ubrzanom, ekonomskom sistemu. LifeLong za cilj ima radikalno unapređenje metoda za edukaciju, profesionalno usavršavanje i izgradnju karijere.

U saradnji sa obrazovnim institucijama, profesionalnim edukatorima, republičkim/državnim organima, privredom, međunarodnim organizacijama i samim građanima, radiće se na nekoliko različitih programskih oblasti.

Programske Oblasti

  • Unapređenje edukacije kroz transformaciju postojećih i kreiranje novih programa u skladu sa tržišnim potrebama
  • Implementacija najbolje prakse i standarda u edukaciji
  • Saradnja sa međunarodnim edukacionim institucijama i radi daljeg stručnog usavršavanja članova Udruženja
  • Provođenjem stučnih obuka, seminara, konferencija i okruglih stolova
  • Uspostavljanje saradnje sa međunarodnim institucijama, privrednim subjektima, zavodima za zapošljavanje, konsalting agencijama i obrazovnim institucijama
  • Unapređenje republičke/državne regulative
  • Unapređenje domaće nauke i struke kroz organizovanje novih naučnih i stručnih publikacija, i podržavanje postojećih
  • Informisanje javnosti kroz e-servise

Edukacija

Unapređenje institucija za edukaciju

Događaji

Organizovanje događaja, sponzorisanje i saradnja na međunardnim događanjima

Projekti

Spajanje zahtjeva privrede i radnika

Konsultacije

Planiranje karijere, profesionalog usavršavanja i savjerovanje pri zaposlenju

Nauka i tehnologija

Unapređenje nauke i tehnologije u Republici Srpskoj

Sveobuhvatni pristup modernizovanju edukacije, profesionalnog usavršavanja i izdgradnje karijere pojedinaca

NOVOSTI

MEĐUNARODNA SARADNJA

LifeLong sarađuje sa mnogobrojnim domaćim i međunarodnim institucijama, preduzećima i asocijacijama

Želite li da vaše preduzeće ili institucija sarađuju sa LifeLong asocijacijom?

Kontaktirajte nas:

+387 66 370 122

Kontakt Forma